Hiljadama godina se radi akupunktura ali ne stihijski. Da bi se pristupilo lecenju iglama nephodno je znati kom sindromu bolest obolelog pripada.

Pored anamneze, pregleda sekreta i ekskreta, objektivnog posmatranja pacijenta, pregleda jezika, uha i bolnih tačaka na telu, jedna od važnih dijagnostičkih metoda je pulsna dijagnostika.

ŠTA JE PULSOMETRIJA?

To je pulsna dijagnostika na arterijama radijalis obe ruke istovremeno.

Preko pulsne dijagnostike se gleda stanje naših unutrašnjih organa.

KAKO SE IZVODI I ŠTA SE NJOME OTKRIVA?

Puls se posmatra na radijalnoj strani podlaktice (gde se i u našoj oficijalnoj medicini gleda puls). Pri pregledu pacijent sedi preko puta doktora i ležerno postavlja ruke na jastuče, a doktor stavlja tri prsta na arteriju radijalis obe ruke. Organi su različito raspoređeni na levoj i desnoj ruci(npr. na levoj kažiprst je u regiji srca, srednji prst opipava stanje u regiji pluća, a domali prst stanje u regiji bubrega, dok na desnoj ruci respektivno ide regija pluća, slezine pa bubrega).

Naučnici u mnogim zemljama (Kina, Rusija, Francuska, …) uložili su mnogo truda i materijalnih sredstava da naprave kvalitetne pulsometre (uređaje za pulsnu dijagnostiku). Međutim, ispostavilo se da ti uređaji nikada nisu dostigli savršenstvo i tačnost prstiju lekara dijagnostičara.

KAKO DINAMIKA – VRSTA PULSA DIJAGNOSTIKUJE NEKA OBOLJENJA?

Puls se razlikuje po dubini (površinski ili dubok), brzini (ubrzan ili spor), snazi (jak ili slabašan), obliku (pun ili tanak, mekan ili tvrd), i po ritmu. Različita stanja pulsa ukazuju različite sindrome.

Normalan puls je gladak, ujednačen i snažan sa frekvencijom od četiri otkucaja po udahu, odnosno 60-80 otkucaja u minuti. Međutim, puls može varirati zbog uzrasta, pola, konstitucije, emotivnog stanja i klimatskih promena.

Smatra se da postoji 28 vrsta pulseva, od toga je 27 patoloških.

Površni puls se sreće kod prehlada i početnih stadijuma virusnih i bakterijskih oboljenja, a ukoliko je puls površan i slab, to može biti kritičan znak oboljenja nekog unutrašnjeg organa. Slab površinski puls se javlja i kod malokrvnosti, a površinski usporen puls detektuje se kod pacijenata sa apopleksijom (krvarenje u mozgu).

Ukoliko se površinski puls detektuje u tački cun, tj. pulsnoj regiji srca, to ukazuje na različite bolesti koje su prouzrokovane patoligojom meridijana srca (vrtoglavica, glavobolja,…). Površinski puls u guan regiji slezine i jetre ukazuje da postoji patologija u kanalima slezine i jetre. Površni puls u regiji bubrega govori o patologiji bubrega i perikarda.

Ako je puls sa malim brojem otkucaja i slab, to govori da je pacijentov jin slab, a ako je puls ubrzan i jak to je znak porasta jang energije.

Kod deficita energije bubrega puls je dubok i slab, i ukazuje na deficit janga bubrega.

Umereno ubrzan puls u tački guan govori o zapaljenju želudačne sluzokože i jetre, a ako je umereno ubrzan u tački chi, govori o oslabljenom bubregu.

Ukoliko je puls usporen i slab sa preskocima u regularnim intervalima dovodi se u vezu sa opadanjem zang chi (punih organa) i ukazuje na sindrom vetra, sindrom bola i poremećaja usled emocionalnih strahova i fobija.

Napet puls je zategnut i jak kao struna. Ukazuje na prehladu ili bol usled zastoja hrane u želucu. Pri brzinskim promenama vremenskih uslova na hladno se kod pacijenata uz ovu vrstu pulsa javlja i naglo povišenje krvnog pritiska.

Postoji i rolling puls, tj. “kotrljajući” puls, a oseća se kao kotrljanje perli po tanjiru. Ukazuje na zastoj vlage i tečnosti i na zastoj hrane. Ukoliko kod žena te “perle” glatko protiču, može se izvesti zaključak da je žena gravidna.

MOŽEMO LI SAMI PO PULSU DA ODREDIMO NEKU OD TEGOBA, I KOJA JE NAJČEŠĆA?

Veoma je teško izvesti postupak merenja, jer se meri sa obe ruke istovremeno. Sami sebi možemo odrediti samo brzinu pulsa, a na osnovu ubrzanog pulsa možemo pretpostaviti da se radi o površenoj temperaturi, emocionalnom uzbuđenju, ili fizičko preopterećenje, o čemu već govori i klasična medicina. Sva ostala tumačenja nas mogu navesti na pogrešan put.

IMA LI OGRANIČENJA – KOME SE PREPORUČUJE OVA METODA I ZAŠTO?

Ograničenja jedino mogu biti ako pacijent ima opekotine ili povrede u predelu radijalnih arterija gde se opipava puls. Ova metoda se preporučuje samo pacijentima koji žele da se leče tradicionalnom kineskom medicinom, jer se ovde govori o sindromima, ili na osnovu pulsa da dobiju od lekara trenutno stanje zdravlja, i eventualno na dalji tok bolesti ukoliko postoji. Čak i u toku same terapije akupunkturom lekar često gleda stanje pulsa i po tome procenjuje da li treba korigovati terapiju.

DA LI JE PULSOMETRIJA SAMO DIJAGNOSTIČKA METODA?

Pulsometrija jeste prvenstveno dijagnostička metoda, ali može poslužiti i za praćenje uspeha lečenja.

DA LI SE UZ PULSOMETRIJU GLEDA I JEZIK PACIJENTA?

Za pulsnu dijagnostiku se može reći da je osnovna u određivanju sindroma i otkrivanju bolesti, ali gleda se i stanje jezika, uha i boje kože pacijenta kako bi doktor bio sigurniji da je postavio pravu dijagnozu.