Kvantna medicina je dijagnostika 21. veka, veoma precizan i sofisticiran sistem kompjuterske dijagnostike. Uz pomoć ove jedinstvene dijagnostičke aparature, moguće je praćenje i snimanje svih faza zdravlja i prelaza od zdravlja do bolesti. Spektrografskom analizom vrtložnih magnetnih polja čoveka, moguće je zabeležiti promene elektromagnetnih karakteristika tkiva organizma, ćelija i hromozoma.

Sistem se odlikuje preciznošću u dijagnostikovanju i najranijih znakova oboljenja i obiljem informacija o svakom organu i delu tela. Takođe beleži prisustvo mikroorganizama (bakterija, virusa, parazita), alergena, upalnih, degenerativnih i ostalih promena u organizmu. Na ekranu bio rezonantnog skenera, sagledava se virtuelni model obolelog organa i-ili dela tela, sa posebno izdvojenim obolelim delom, i naznakom o stepenu i vrsti obolenja.

BIOREZONANTNI SKENER?

Biorezonantni skener je komforna i bezbolna dijagnostička metoda. Upotrebom biorezonantnog skenera, moguć je kompletan pregled celog organizma, koji traje najviše 1h.

Biorezonantni skener je neškodljiv za trudnice i preporučuje se za sve uzraste, od 7 godina naviše.Važno je naglasiti da za primenu ovog skenera nema posebnih priprema, kao i da ne postoje štetna zračenja.

Biorezonantni skener:
– otkriva slaba polja svih organa i sistema
– otkriva prisustvo bakterija, virusa, parazita
– pomaže doktoru u odabiru načina lečenja (akupunktura, ozonoterapija, homeopatija)
– omogućava kontrolu rezultata posle terapije