Akupunktura je veoma popularna i zvanično priznata komplementarna terapija. Sa uspehom se primenjuje širom sveta za ublažavanje simpoma bola i nelagode. Studije govore o tome da akupunktura može pomoći u lečenju mnogih hroničnih i akutnih stanja, uključivši post-operatvni bol, migrene i mučninu. Akupunktura je takođe veoma siguran vid lečenja, gde su kontraefekti svedeni na minimum.

Sam princip delovanja akupunkture zasniva se na teoriji kineske medicine, da ljudsko telo kontroliše vitalna energija (Ći), koja telom teče kroz kanale (’’meridijani’’). Kada je tok energije poremećen, to se ispoljava kao bolest ili zdravstveni problem. U terapiji akupunkturom, veoma tanke iglice se ubadaju u desetak (od preko 500) akupunkturnih tačaka na telu; akupunkturne tačke jesu ona mesta na telu koja utiču na funkciju organa i tkiva. Za vreme seanse akupunkture, koja uobičajeno traje 20-30 minuta, pacijent leži (ili ređe, sedi).

ŠTA JE AKUPUNKTURA?

Akupunktura je veoma popularna i zvanično priznata komplementarna terapija, koja se sa uspehom primenjuje širom sveta. Zasniva se na teoriji tradicionalne kineske medicine, da ljudsko telo kontroliše energija (Ći), koja telom teče kroz kanale koji su poznati kao ’’meridijani’’. Kada je tok Ći poremećen i-ili ona nije u balansu, možemo se osećati loše; akupunktura je pouzdan i efikasan način na koji se može ostvariti skladan protok Ći kroz celo telo.

Akupunktura se primarno koristi da bi ublažili simpomi bola i nelagode. Studije govore o tome da se akupunktura može pomoći u lečenju, uključivši post operatvni bol, migrene i mučninu. Akupunktura je veoma siguran vid lečenja, sa kontraefektima i komplikacijama svedenim na minimum.

VAŠE ZDRAVLJE

U prvom susretu, lekar – akupunkturolog će želeti da sazna više o vašim simptomima, zdravlju i medicinskoj istoriji, tretmanima i lekovima (zbog čega je dobro da na prvi pregled ponesete sa sobom svoje dijagnoze i najnovije laboratorisjke nalaze). Zbog uticaja na vaše zdravstveno stanje, lekar će vas pitati o vašem načinu života, kao i navikama ishrane i spavanja.

Nakon razgovora o vašem zdravlju i simptomima, vašeg akupunkturologa će zanimati stanje vašeg jezika, čiji izgled, po tradicionalnoj kineskoj medicini, govori o tome šta se dešava unutar tela. Takođe je moguće da će akupunkturolog želeti da uradi dijagnozu pulsom, mereći vaš puls na obe ruke (iz kvaliteta, snage i ritma pulsa, sagledava se stanje Ći na površini i u dubini tela).

UBADANJE IGLICAMA

U seansi akupunkture, na ključne tačke na telu (poznate kao akupunturne tačke), ubadaju se veoma tanke iglice. Postoji preko 500 kupunkturnih tačaka na telu; akupunkturne tačke jesu ona mesta na telu koja utiču na funkciju organa i tkiva. Za vreme jedne seanse, koristi se u proseku 10-12 akupunkturnih tačaka, koje se mogu razlikovati od tretmana do tretmana.

Za vreme seanse akupunkture, od vas se uobilajeno traži da legnete ili eventualno sednete. Radi lakše dostupnosti pojedinim tačkama, od vas se može tražiti da oslobodite pojedine delove tela (leđa, stomak, ruke, noge). Vaš akupunkturolog će tada u određene tačke na vašem telu lagano ubosti izuzetno fine iglice, koje uobičajeno prodiru u kožu od nekoliko mm, pa do nekoliko cm dubine. Iglice koje se koriste mogu biti za jednokratnu ili za višekratnu upotrebu (sterilišu se svaki put).

DA LI JE AKUPUNKTURA BOLNA?

Prilikom ubadanja iglica, senzitivne osobe mogu osetiti vibriranje ili peckanje. Akupunkturne iglice su toliko tanke i fine, da ne bi trebale da stvaraju bol.

Ako se bol pojavi, odmah obavestite svog lekara, koji će da pomeri iglice i podesi njihovu dubinu.

KOLIKO TRAJE JEDNA SEANSA AKUPUNKTURE?

Nakon ubadanja, iglice treba da deluju 5-30 minuta, zavisno od slučaja. Nekada, iglice se ubadaju a zatim se vade nakon svega nekoliko sekundi.

U proseku, akupunkturne seanse deluju 20-40 minuta. Uobičajeno, potrebno je 6-15 vezanih seansi akupunkture, da bi se osetila puna korist od tretmana.

KAKO ZAKAZATI AKUPUNKTURU?

Pozovite ordinaciju dr. Danice Cvetković, ’’Medicinaplus’’,
radnim danima 11-18h, na broj telefona +381 11 26 99 376

Go to Top