Facebook Medicina PlusTwitter Medicina Plus

Cenovnik

Cenovnik medicinskih usluga

Važi od 10.12.2014. godine

Pregledi

1. Pregled lekara specijaliste 2.500,00 dinara

2. Kontrolni pregled 2.000,00 dinara

3. Pregled lekara specijaliste na terenu 2.500,00 dinara

Dijagnostike

4. Pulsna dijagnostika 2.500,00 dinara

5. Funkcionalna biorezonantna dijagnostika 5.000,00 dinara

6. Isčitavanje labaratorijskih rezultata 400,00 dinara

7. Merenje krvnog pritiska 300,00 dinara

Tretmani

8. Tretman akupnkturom 2500,00 dinara

9. Tretman ušnom akupunkturom 1.000,00 dinara

10. Tretiranje akupunkturnih tačaka ozonom 3.000,00 dinara

11. Rektalna insuflacija ozonom 3.000,00 dinara

Intervencije

12. Davanje injekcija 400,00 dinara

13. Davanje infuzije 1.200,00 dinara

pecat